Bilangan Genap 1-50 | Uphik Lamers

Saturday, April 23, 2011

Bilangan Genap 1-50

 
Menampilkan bilangan genap dari angka 1 s/d 50 
Jawab:
-                         1. Beri Nilai A = 1
-                         2. Untuk I = 1 samapi 50 lakukan
2.1 Cetak Nilai A
2.2  Jika A mod 2 = 0 , maka nilai A = bilangan genap

uses crt;
var I,A: integer;
begin
A:=1;
 clrscr;
 for I:= 1 to 50 do
begin
if I mod 2= 0 then
write(I:5);
end;
  Readln;
end.
Post a Comment